Announcing a New Chapter: Welcome to LACQ Studio

To our Esteemed Clients and Friends,

With a blend of gratitude and nostalgia, we announce the closure of NAGL Studio. Over the past four years, amidst the challenges of the pandemic and staff shortages, we've strived to deliver exceptional nail care in Utrecht. Though we achieved much, we always aspired to offer more.

On 01/12/23, the legacy of NAGL Studio will be entrusted to Mrs. Daisy Bui, owner of the thriving Amsterdam Nail Art Studio chain. Daisy, with her 15 years of expertise, will lead the studio under a new name - LACQ Studio. "LACQ" stands for "Lacquerista," a tribute to the art of nail lacquer and a nod to our origins as NAGL Studio. Her creativity, knowledge, and warmth promise a continued tradition of excellence.

We thank you for your support and invite you to embrace LACQ Studio’s journey under Daisy's capable stewardship.

Farewell and best wishes,

The NAGL Studio Team

Aankondiging van een Nieuw Hoofdstuk: Welkom bij LACQ Studio

Aan onze Gewaardeerde Klanten en Vrienden,

Met een mengeling van dankbaarheid en nostalgie kondigen wij de sluiting van NAGL Studio aan. Gedurende de afgelopen vier jaar, temidden van de uitdagingen van de pandemie en personeelstekorten, hebben we gestreefd naar het leveren van uitzonderlijke nagelzorg in Utrecht. Hoewel we veel hebben bereikt, streefden we altijd naar meer.

Op 01/12/23 zal de nalatenschap van NAGL Studio worden toevertrouwd aan mevrouw Daisy Bui, eigenaresse van de bloeiende keten Amsterdam Nail Art Studio. Daisy, met haar 15 jaar ervaring, zal de studio onder een nieuwe naam leiden - LACQ Studio. "LACQ" staat voor "Lacquerista," een eerbetoon aan de kunst van nagellak en een knipoog naar onze oorsprong als NAGL Studio. Haar creativiteit, kennis en warmte beloven een voortgezette traditie van uitmuntendheid.

Wij danken u voor uw steun en nodigen u uit om de reis van LACQ Studio onder Daisy's bekwame leiding te omarmen.

Vaarwel en de beste wensen,

Het NAGL Studio Team